Yoga Nidra

Yoga Nidra er ei form for guida meditasjon.

Den er designa for å ta den bevisste delen av hjernen gjennom observasjonsoppgaver medan ein tillet den ubevisste delen av hjernen til å bli meir tilstades.

Me roer den ofte masande hjernen slik at det blir lettare å komme i kontakt med følelsane og djupe overbevisningar i underbevisstheten.

Når ein går inn i ein tilstedeværande mindful oppmerksomhet i kroppen, så kan energien og systemene i kroppen komme i ein djupt avslappa tilstand og ein kan frigje stress og spenningar.

Det blir sagt at 1 time med yoga nidra er likeverdig med 4 timer med god søvn.

I yoga Nidra så tar me ofte med eit fokus, ein intensjon, også kalla ein Sankalpa. Ein Sankalpa er større enn ein intensjon og er det som hjerta ditt ønske seg. Me setter ein Sankalpa i notid, og formulerer det som eit fakta, som f.eks : "Eg er trygg og frisk", " Eg dyrker meiningsfulle personlege forhold til andre menneske", " Eg er full av positiv energi", " Eg er roleg og trygg"