Mindfulness og Yoga

Nye kurs kjem! Vil du booke eit kurs med oss? Samle ein gjeng eller ha det på jobb?

Betre livskvalitet med Mindfulness og Yoga

Kl 10.00-16.00 

10.00 - 10.30: Yoga

10.30 - 12.00: Introduksjon av mindfulness

Øvelser: pusteanker, meditasjon og kroppskanning

12.00 - 13.00: Yoga og meditasjon

13.00 - 13.45: Lunsj og pause

13.45 - 14.45: Meir til stades i eigen kvardag med mindfulness

Tankar og kjensler, SOAL meditasjon

14.45 - 15.45: Yoga og djup avspenning

15.45 - 16.00: Vegen vidare med mindfulness og yoga i kvardagen

Kr 950,- inkludert lunsj 

Linda Egelandsdal Kongestøl Instruktør i mindfulness. Fleire års erfaring med mindfulnesskurs for bedrifter og i private grupper. Utdanna instruktør i Mindfulness Via Huma Nova (Katarina Lundblad)

https://www.gokurs.no/index.php/component/content/featured


Aud Amiti Myhre Yogautdanning frå KRI, internasjonalt sertifisert lærar i Kundaliniyoga, nivå 1 og 2, 500 timar. Over 30 års erfaring innan meditasjon, klassisk yoga og Kundaliniyoga. Har dei siste 8 åra undervist i Kundaliniyoga.


Har du spørsmål eller vil melde deg på:

Tlf : 99740450
E- post: aud-amy@hotmail.com

Kontaktskjema: https://www.amiti.no/kontakt2/