Meditative healing

Meditative Healing er ein metode for å hjelpe ein person med å slappe av, å komme ned på ein platform med djup avslapning der kroppen kan hele seg sjølv. Meditative Healing er ein metode innenfor området av alternative terapiformar og den konkurrerer ikkje med meir tradisjonelle behandlinger. Ein meditative healer har ikkje nødvendigvis kunnskap om anatomi og dei kjemiske samspela mellom cellene, slik som ein lege har. På ei anna side er ikkje ein lege vanlegvis opplært til å vite effekten av den uforstyrra bevissheiten eller den store verdien som plattformen av djup avslapning har i ein helingsprosess. Desse to tilnærmingsområda til helsa til menneske eksluderer ikkje kvarandre, dei komplementerer og bidrar til å generere helbreding, som er ein prosess som pågår heile tida.   Meditative Healing Program er eit godkjend IKYTA (International Kundalini yoga Teachers Association) kurs


    Dei tre hovudbruksområdene til Meditative Healing:
  • Bli frisk frå sjukdom
  • Forhindre sjukdom ved å opne opp for helse, vitalitet og få ned stressnivået
  • Få opp sjølv erkjenninga, medviten om seg sjølv.

Nokon tar kun ein time, andre ynskjer ein time av og til, medan nokon vil ha fleire timar over ein periode. Effekten av Meditativ Healing varierer.

Ein time med Meditativ Healing kan begynne med ein kort samtale om kva som opptar personen, både fysisk og ikkje- fysisk. Så legg personen seg ned i ein komfortabel stilling for å ta i mot ein behandling med Meditativ Healing . Dette tar mellom 25 til 40 minuttar. Etterpå er det ope for ein samtale der personen får tilbakemeldingar på korleis ein kan hjelpe den helande prosessen og snu dei djupe drivkreftene som lager usunne vanar og forhold. 


"A true healing takes place when there is a resolving of an inner-outer situation that was hindering the experience in the world to enjoy it and transcend it."
Jivan Mukta